Żołnierze uczą się pomagać w wypadkach lotniczych. Z WOT możesz czuć się bezpiecznie

Artykuł
Naziemne Zespoły Poszukiwawczo-Ratownicze są włączone w system poszukiwania i ratownictwa lotniczego ASAR
Fot. DWOT

Centrum Szkolenia Wojska Obrony Terytorialnej przeprowadziło pilotażowy kurs specjalistyczny dla żołnierzy delegowanych do Zespołów Poszukiwawczo-Ratowniczych. To pierwsze tego typu szkolenie prowadzone przez toruńskie centrum szkolenia. Wcześniej szkolenia tych zespołów odbywały się w brygadach OT.

Naziemne Zespoły Poszukiwawczo-Ratownicze (NZPR) są jednym z elementów systemu zarządzania kryzysowego. W siłach zbrojnych są one wydzielane tylko przez brygady obrony terytorialnej. Taki system został wprowadzony w 2018 r.

Wcześniej tego typu zadania realizowane były przez grupy naziemnego poszukiwania wydzielane z wojsk operacyjnych. Za przeniesieniem zadań poszukiwawczo-ratowniczych w domenie lądowej na Wojska Obrony Terytorialnej przemawiał aspekt równomiernego pokrycia terenu Polski przez pododdziały WOT, terytorialności oraz lokalny charakter formacji.

Kurs miał na celu m.in. rozwijanie umiejętności realizacji poszukiwań terenowych przy wykorzystaniu różnych metod i sprzętu, specjalistyczne przygotowanie żołnierzy WOT do realizacji zadań w ramach wsparcia działań służby ASAR, współdziałanie z jednostkami ratownictwa, organizacjami pożytku publicznego, Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym oraz Systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Żołnierze przeszli także szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym.

Naziemne Zespoły Poszukiwawczo-Ratownicze odpowiadają za niesienie pomocy załogom i pasażerom statków powietrznych, które uległy awarii.

Odnajdują miejsca wypadku i udzielają pierwszej pomocy. Dodatkowo zabezpieczają ślady oraz ochronią wyposażenie.

NZPR nie tylko wspiera społeczeństwo w sytuacji katastrof statków powietrznych, ale również w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego np. podczas poszukiwania zaginionych osób.

Źródło: media.terytorialsi

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy