Witek: Polski Ład to potężny program na wiele, wiele lat

Artykuł
Marszałek Sejmu przebywa w wizytą na Dolnym Śląsku
Fot. PAP/Maciej Kulczyński

– Polski Ład jest konstruowany wokół rodziny; to potężny program, przemyślany nie tylko na rok, nie tylko na jedną kadencję, ale na wiele, wiele lat – powiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek na spotkaniu z mieszkańcami Złotoryi.

Marszałek Sejmu wskazywała, że pandemia Covid-19, która dotknęła cały świat, zatrzymała także gospodarki. W jej ocenie Polska będzie wychodziła z tego kryzysu znacznie szybciej dzięki szybkim reakcjom rządu PiS na to, co się działo.

Wskazała przy tym, że rząd PiS nie zrezygnował z żadnego z programów społecznych w okresie pandemii. – Pomyśleliśmy, że to właśnie w okresie pandemii trzeba wspierać polskie rodziny (…) i trzeba im zaproponować coś, co będzie później – mówiła.

Marszałek Sejmu podkreślała, że w Polsce udało się uratować w okresie pandemii prawie 7 mln miejsc pracy. – Nie mamy problemu z bezrobociem, wręcz odwrotnie – poszukujemy wciąż rąk do pracy – mówiła.

Dodała, że filarem wcześniejszego programu PiS oraz nowego Polskiego Ładu jest rodzina. Wśród programów społecznych wprowadzonych przez rząd Zjednoczonej Prawice Witek wymieniła m.in. Program Rodzina 500 plus, Program Wyprawka 300 plus, Mama Plus. Mówiła też o przywróceniu wieku emerytalnego oraz wprowadzeniu 13. i 14. emerytury. – To jest też program darmowe leki dla seniora 75 plus i bardzo wiele innych programów, które wdrażaliśmy sukcesywnie – mówiła.

Marszałek Sejmu podkreśliła, że rząd dzięki programowi Polski Ład chce nie tylko wrócić na ścieżkę szybkiego rozwoju, ale chce ten powrót „znacznie przyspieszyć”. Jak mówiła, Polski Ład to program „potężny, przemyślany nie tylko na rok, nie tylko na jedną kadencję, ale na wiele, wiele lat”.

Dodała, że część projektów z Polskiego Ładu będzie procedowana w parlamencie jeszcze przed wakacjami; marszałek wymieniła tu ustawy podatkowe. – Pozostałe projekty będziemy sukcesywnie, od września, wdrażać w życie – mówiła.

Witek mówiąc o projektach Polskiego Ładu wymieniła m.in. Rodziny Kapitał Opiekuńczy. – 12 tys. zł dla rodziców na wychowanie dziecka czy na kupienie dziecku tego, czego najbardziej potrzebuje między 13. a 36. miesiącem życia – mówiła. Marszałek wspomniała też o wsparciu ze strony państwa dla gmin, które będą chciały wybudować żłobek. – To program żłobek w każdej gminie – wskazała.

Marszałek zwróciła też uwagę na program wparcia zakupu mieszkań dla młodych ludzi. – W Polskim Ładzie dajemy gwarancję państwa na wkład własny wtedy, kiedy młodzi ludzie chcą wziąć kredyt na mieszkanie. Jeśli w rodzinie są dzieci, to państwo będzie finansować część tego kredytu, inaczej mówiąc będzie go spłacało do wysokości 160 tys. zł – tłumaczyła.

Witek mówiła też o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i pomocy podatkowej dla młodych małżeństw.

– Chcemy też wprowadzić rozwiązania do Kodeksu pracy, które umożliwią na stałe, szczególnie młodym ludziom, zawarcie takie umowy z pracodawcą, która umożliwia elastyczny czas pracy – mówiła.

Marszałek Sejmu zwróciła też uwagę na wsparcie dla seniorów, w tym na planowane w ramach Polskiego Ładu zwolnienia emerytur do 2,5 tys. zł z podatku.

Witek wspomniała również o programach zdrowotnych. – Od 1 lipca proponujemy program profilaktyka 40 plus. Wszystkie osoby, które skończył 40. rok życia, będą otrzymywały pakiet darmowych badań – mówiła.

Marszałek wskazała też na oferowaną przez rząd w ramach Polskiego Ładu pomoc dla samorządów. – Wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i z rządem będzie utworzony specjalny fundusz inwestycji strategicznych, ale także subwencja inwestycyjna dla samorządów. Samorządy będą musiały mieć tu tylko 5 proc. wkładu własnego – mówiła. Dodała, że program pilotażowy tego przedsięwzięcia ruszy na przełomie czerwca i lipca.

Źródło: PAP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy