Szczyt Rady Europejskiej. Przywódcy potępili działania białoruskiego reżimu

Artykuł
Unijni liderzy podkreślili w szczególności znaczenie skutecznej ochrony granic zewnętrznych UE
Fot. PAP/Wojtek Jargiło

Przywódcy UE na szczycie w czwartek w Brukseli zdecydowanie potępili instrumentalizację migrantów i uchodźców przez reżim białoruski.

- Rada Europejska zdecydowanie potępia instrumentalizację migrantów i uchodźców przez reżim białoruski oraz wywołany przez niego kryzys humanitarny. UE będzie kontynuować zdecydowaną reakcję na hybrydowy atak Białorusi, uwzględniając wszystkie wymiary kryzysu, zgodnie z prawem UE i zobowiązaniami międzynarodowymi, w tym prawami podstawowymi - ustalili przywódcy w konkluzjach szczytu.

Unijni liderzy podkreślili w szczególności znaczenie: skutecznej ochrony granic zewnętrznych UE, w tym poprzez wzmocnienie ram prawnych UE; zwalczania przemytu i handlu ludźmi; niezwłocznego wdrożenia sankcji i przygotowania do przyjęcia dalszych w razie potrzeby; zapewnienia dostępu dla organizacji międzynarodowych na Białorusi i zwiększenia pomocy humanitarnej oraz wspierania dobrowolnych powrotów migrantów z Białorusi.

Przywódcy UE ponowili apel o natychmiastowe uwolnienie wszystkich więźniów politycznych na Białorusi oraz o zaprzestanie represji wobec społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych mediów. Potwierdzili też "demokratyczne prawo narodu białoruskiego do wyboru swojego prezydenta w nowych, wolnych i uczciwych wyborach".

 

Źródło: PAP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy