Rozpoczęło się 36. Europejskie Spotkanie Młodych w Strasburgu

Artykuł
Zrzut ze strony http://www.taize.fr/pl_rubrique486.html

Europejskie Spotkanie Młodych rozpoczęło się dziś Strasburgu. Na 36. spotkanie organizowane przez ekumeniczną wspólnotę zakonną z Taize do stolicy Alzacji przyjechało modlić się wspólnie przez pięć dni około 20 tys. ludzi, w tym ponad 4,5 tys. z Polski.

Drugą liczebnie grupą narodową na 36. Spotkaniach Młodych są Ukraińcy, których przyjechało ok. 2,5 tys.

W programie modlitewnych spotkań przewidziano spotkanie w miejskiej synagodze z wielkim rabinem Strasburga oraz w Wielkim Meczecie z wielkim jałmużnikiem muzułmanów.

Papież Franciszek w przesłaniu do uczestników Spotkania Młodych zaapelował o przezwyciężenie podziałów między chrześcijanami. - Jesteście świadomi tego, że podział między chrześcijanami stanowi przeszkodę w wypełnieniu misji powierzonej Kościołowi i że orędzie chrześcijańskie byłoby dużo bardziej wiarygodne, gdyby chrześcijanie przezwyciężyli dzielące ich różnice - podkreślił papież w orędziu, wystosowanym do Strasburga w jego imieniu przez watykańskiego sekretarza stanu arcybiskupa Pietro Parolina. Czytaj więcej.

Jak wynika ze strony internetowej wspólnoty z Taize, pozdrowienia dla uczestników modlitewnego zlotu w Strasburgu wystosowali prawosławny patriarcha moskiewski i całej Rusi Cyryl, anglikański arcybiskup Canterbury Justin Welby i sekretarz generalny Światowej Federacji Luterańskiej pastor Martin Junge.

W imieniu patriarchy Cyryla w przesłaniu do uczestników spotkania w Strasburgu metropolita wołokołamski Hilarion podkreślił, że "zjednoczenie ludzkości wyłącznie na podstawie interesów ekonomicznych nie jest możliwe. Co niemożliwe dla ludzi, możliwe jest dla Boga". Zakończył je życzeniami: "Daj Boże, aby w nadchodzącym roku w życiu naszych Kościołów i narodów było między ludźmi więcej chrześcijańskiego miłosierdzia i duchowej jedności".

Abp Canterbury z kolei zaznaczył, że chrześcijaństwo nie jest czymś w rodzaju "pakietu reklamowego". - Nie mamy do zaoferowania produktu. Nie walczymy o zwiększenie sprzedaży. Nam chodzi o Jezusa Chrystusa. On nie jest rzeczą ani pakietem. On jest Tym, który istnieje, najbardziej żyjącym, najbardziej prawdziwym. I teraz, w Nowy Rok, zaprasza nas, wzywa, każe nam przyjść do siebie - podkreślił duchowy zwierzchnik Kościoła aglikańskiego.

Pozdrowienia i "życzenia owocnego spotkania" w Strasburgu przysłał dla młodzieży również sekretarz generalny ONZ Ban Ki Mun. Wskazał w swoim liście na "globalną logikę naszych czasów", pisząc: "Technologia dokonała globalizacji komunikacji. Musimy teraz starać się o globalizację współczucia i poczucia obywatelstwa. W świecie coraz większej łączności musimy bardziej się zjednoczyć. Nasze losy są coraz bardziej z sobą powiązane, przyszłość więc musi opierać się na coraz głębszej i szerszej współpracy".

List wystosował także przewodniczący Rady Europejskiej, Herman van Rompuy, który podkreślił, że temat spotkania "w szerszej perspektywie oznacza jedność w różnorodności", a nawet "jedność dzięki różnorodności". Według niego "Taize jest synonimem otwartości na drugiego i na siebie nawzajem. Taka otwartość wymaga od nas zdolności i chęci podważania własnych przeświadczeń i poddawania swoich przekonań testom opinii innych".

Spotkania Młodych od 1978 roku tworzą etapy „Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię”, zainicjowanej przez brata Rogera, założyciela Wspólnoty z Taize. Wspólnota ta, uważana za jedną z najciekawszych inicjatyw w życiu religijnym Europy, powstała w 1940 roku w wiosce we Francji. W latach wojny była przede wszystkim ośrodkiem niesienia pomocy wszystkim potrzebującym, między innymi ukrywającym się Żydom.

W 2005 roku brat Roger został zamordowany przez niezrównoważoną kobietę. Na czele Wspólnoty stanął nowy przeor, brat Alois z Bawarii. Obecnie Wspólnota Taize liczy ponad stu braci, katolików i ewangelików z 30 krajów.

Poprzednie Spotkanie Młodych odbyło się w Rzymie. Czterokrotnie odbywały się one też w Polsce.

Źródło: PAP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy