Polscy uczniowie rozumieją prawa obywatelskie – oceniła międzynarodowa komisja

Portal TV Republika 29-11-2023, 10:45
Artykuł
facebook.com

Polscy ósmoklasiści uzyskali jeden z najwyższych wyników w zakresie wiedzy i rozumienia kwestii obywatelskich spośród 20 krajów biorących udział w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Obywatelskich ICCS 2022. Lepsze wyniki od nich uzyskali tylko uczniowie z Tajwanu i Szwecji.

Wyniki badania ogłoszono we wtorek, w tym samym czasie we wszystkich krajach uczestniczących w badaniu. Głównym celem badania ICCS jest sprawdzenie w jakim stopniu młodzi ludzie są przygotowani do pełnienia roli obywatela w społeczeństwie demokratycznym. Badanie dostarcza informacji o wiedzy i zrozumieniu kwestii obywatelskich przez uczniów, postawach i opiniach młodych ludzi na temat ważnych kwestii społecznych, a także ich zaangażowaniu obywatelskim.

Średni wynik polskich uczniów klas VIII szkół podstawowych w zakresie wiedzy i rozumienia kwestii obywatelskich to 554 pkt. Wyższe wyniki mieli jedynie uczniowie z Tajwanu - 583 pkt i Szwecji - 565 pkt. Polscy uczniowie wraz z uczniami z Estonii - 545 pkt znaleźli się na trzecim miejscu (według badaczy różnica wyniku Polski i Estonii jest nieistotna statystycznie).

Jak wskazała kierownik badania ICCS 2022 w Polsce Olga Wasilewska wyniki polskich uczniów w porównaniu z innymi krajami są stosunkowo mało zróżnicowane. W badaniu wyróżniono cztery poziomy umiejętności uczniów – od najwyższego A do najniższego D. W Polsce prawie połowa uczniów - 48 proc. osiągnęła najwyższy poziom A, a 32 proc. poziom B. Poziom najniższy D miało tylko 5 proc. uczniów. Mówiąc o wynikach badania wskazała, że Polscy uczniowie bardzo dobrze sobie radzą z zadaniami wymagającymi odtwarzania informacji na temat systemu demokratycznego, dobrze poruszają się w obszarach dotyczących instytucji, systemów i wartości obywatelskich. "Nieco więcej trudności sprawiają im zadania nawiązujące do aktualnych problemów i zagrożeń współczesnego świata, związane np. ze zrównoważonym rozwojem czy tzw. fake newsami, weryfikacją informacji" - powiedziała.

Jeśli chodzi o opinie i postawy młodych ludzi względem ważnych kwestii społecznych oraz o zaangażowanie obywatelskie badanie pokazało m.in., że polscy uczniowie silnie identyfikują się z Europą i Unią Europejską, jednocześnie są dumni z tego, że mieszkają w Polsce i uważają się za patriotów. Pokazało także, że charakteryzują się niskim poziomem zaufania do innych ludzi i do instytucji oraz krytycznie oceniają funkcjonowanie systemu politycznego.

ICCS (International Civic and Citizenship Education Study) jest największym międzynarodowym badaniem porównawczym dotyczącym edukacji obywatelskiej. W ICCS 2022 wzięły udział 22 kraje oraz dwa dodatkowe regiony (wyniki dwóch krajów nie zostały uwzględnione w raporcie końcowym z badania). Badanie w Polsce przygotował i przeprowadził Instytut Badań Edukacyjnych na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki. W badaniu uczestniczą uczniowie w ósmym roku edukacji szkolnej, zazwyczaj 14-letni. W Polsce są to uczniowie VIII klas szkół podstawowych. W badaniu biorą udział także nauczyciele uczący w klasach ósmych i dyrektorzy szkół.

Badanie ICCS 2022 przeprowadzono w marcu i kwietniu 2022 r. W Polsce uczestniczyło w nim 170 szkół podstawowych: 4434 uczniów, 2259 nauczycieli oraz 170 dyrektorów. (PAP)

 

Źródło: PAP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy