„Ochrona polskiej granicy wschodniej”. Moneta kolekcjonerska NBP

Artykuł
Fot. materiały prasowe

W obliczu działań o charakterze wojny hybrydowej, mających miejsce przy polskiej granicy wschodniej, funkcjonariusze Straży Granicznej, policjanci i żołnierze dają dowody najwyższego profesjonalizmu oraz oddania państwu polskiemu i jego obywatelom. Narodowy Bank Polski pragnie upamiętnić ich bohaterską postawę, emitując srebrną monetę kolekcjonerską „Ochrona polskiej granicy wschodniej”. Nowa moneta o nominale 10 zł będzie dostępna od 27 stycznia 2022 r.

Na rewersie widnieją sylwetki funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji, żołnierza Wojska Polskiego oraz wizerunek śmigłowca Straży Granicznej na tle fragmentu zarysu Polski z zaznaczonym stylizowanym północnym i wschodnim odcinkiem granicy państwa.

Na awersie, obok wizerunku orła, ustalonego dla godła RP, oznaczenia roku emisji i nominału monety umieszczono motyw polskiego słupa granicznego.

− Latem 2021 r. Polska stanęła przed największym od wielu lat zagrożeniem swoich granic. Sprawujący na Białorusi władzę dyktatorską reżim Aleksandra Łukaszenki rozpoczął sprowadzanie, głównie z krajów Azji, tysięcy migrantów liczących na nielegalne przedostanie się na teren Unii Europejskiej. Współpraca z grupami przestępczymi specjalizującymi się w przemycie ludzi oraz szerokie kolportowanie wiz doprowadziły do skoncentrowania tuż przy polskiej granicy licznych grup dążących do jej przekroczenia. Wyposażane przez reżim Łukaszenki w narzędzia do niszczenia zapór oraz w przedmioty służące atakowaniu strażników podjęły próby wdzierania się na teren państwa polskiego. W użyciu znalazły się także granaty gazowe i hukowe, oślepiające lasery oraz pneumatyczna broń strzelecka – pisze Artur Adamski w folderze towarzyszącym emisji monety

− Do czynnej ochrony liczącej 418 km granicy z Białorusią przystąpili funkcjonariusze z Podlaskiego oraz Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, a także ich koledzy oddelegowani z innych regionów. Wsparcie nadeszło ze strony Policji oraz Wojska Polskiego – podkreśla Artur Adamski.

Jak dodaje: − Do grudnia 2021 r. funkcjonariusze Straży Granicznej, wraz z policjantami i żołnierzami, udaremnili około 40 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy. Skutkiem sięgania przez migrantów do różnych form przemocy, wielu strzegących naszego terytorium doznało obrażeń. Od początku sztucznie wywołanego kryzysu Straż Graniczna prowadzi działania informujące sprowadzanych na Białoruś przybyszy, że są oni wykorzystywani w celu destabilizacji Polski. Potrzebującym pomocy jest ona udzielana, ale prawo pobytu otrzymują jedynie osoby będące rzeczywistymi uchodźcami.

W obliczu działań o charakterze wojny hybrydowej funkcjonariusze Straży Granicznej, jak też policjanci i żołnierze dają dowody najwyższego profesjonalizmu oraz oddania państwu polskiemu i jego obywatelom.

Dla numizmatyków nowy rok rozpoczął się emisją monet kolekcjonerskich NBP „Polska Reprezentacja Olimpijska Pekin 2022” – złotej o nominale 200 zł i srebrnej o nominale 10 zł. Jako kolejna ukaże się srebrna moneta „Ochrona polskiej granicy wschodniej”. Temu tematowi poświęcony będzie także banknot kolekcjonerski o nominale 20 zł, którego emisję zaplanowano na 26 maja.

Wcześniej, 9 lutego 2022 r., NBP planuje wprowadzenie do obiegu złotej monety o nominale 500 zł oraz srebrnej monety o nominale 50 zł z serii „Skarby Stanisława Augusta” – „Jan III Sobieski”. W tym roku kontynuowane będą też emisje popularnych serii kolekcjonerskich „Wielcy polscy ekonomiści” oraz „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni”.

Banknoty i monety kolekcjonerskie są emitowane z myślą o kolekcjonerach i numizmatykach. Nawiązują do ważnych wydarzeń, upamiętniają wybitne postaci, autorytety i ich rolę w historii Polski.

Źródło: NBP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy