Książki || Konkurs || Mordercy generała „Grota” w służbie SB

Artykuł

Ludwik Kalkstein, szef siatki agenturalnej Gestapo odpowiedzialny za śmierć gen. Stefana Roweckiego „Grota”, pojawia się w 1985 r. w Monachium, siedzibie Radia Wolna Europa. Blanka Kaczorowska, także groźna agentka Gestapo latami pracuje dla UB. Ukazała się właśnie książka Witolda Pronobisa demaskująca zdrajców.

 „Generał „Grot”. Kulisy zdrady i śmierci”

W 71. rocznicę aresztowania gen. Stefana Roweckiego ukazuje się nakładem wydawnictwa Editions Spotkania książka „Generał „Grot”. Kulisy zdrady i śmierci”. Jej autor, Witold Pronobis, krewny generała, ustalił sensacyjne fakty. Dotychczas nie wyszły one na jaw, nawet w ramach śledztwa prowadzonego w sprawie śmierci Roweckiego przez Instytut Pamięci Narodowej. Było to możliwe nie tylko dzięki wiedzy rodzinnej, ale także pracy autora w RWE … i kilku niesamowitym zbiegom okoliczności.

 

Jest początek stycznia 1990 r. Witold Pronobis, historyk, dziennikarz Radia Wolna Europa udaje się z magnetofonem do mieszkania Edwarda Ciesielskiego, bibliotekarza Polskiej Misji Katolickiej w Monachium. Ma informacje, że Ciesielski działał w wywiadzie Armii Krajowej (… ). Liczy na zdobycie ciekawego wywiadu dla radia. Tymczasem kilka dni wcześniej miał możliwość obejrzenia fotografii jednego ze zdrajców – Ludwika Kalksteina. I teraz, już po kilku chwilach rozmowy z rzekomym Edwardem Ciesielskim, nie ma żadnych wątpliwości... Wywiadu nie udało się Pronobisowi przeprowadzić, ale udało się wynieść teczkę zawierającą dokumenty potwierdzające nie tylko tożsamość Kalksteina-Ciesielskiego, ale i dowody jego współpracy z bezpieką PRL” - czytamy w książce.

 

Aresztowanie i śmierć gen. Stefana Roweckiego "Grota"

Komendant Główny Armii Krajowej generał Stefan Rowecki „Grot” 30 czerwca 1943 został zdekonspirowany i aresztowany przez Gestapo w warszawskim mieszkaniu konspiracyjnym Następnie został przewieziony samolotem do Berlina, gdzie stanowczo odrzucił niemiecką propozycję współdziałania Polskiego Państwa Podziemnego z III Rzeszą w walce z Sowietami. Był traktowany przez Niemców jako więzień specjalnego znaczenia. Jednak na wieść o wybuchu Powstania Warszawskiego, został zamordowany na osobisty rozkaz Heinricha Himmlera.

 

Konkurs

Dzięki uprzejmości wydawnictwa Editions Spotkania, dla naszych widzów mamy 2 egzemplarze książki „Generał „Grot”. Kulisy zdrady i śmierci” oraz 3 egzemplarze nowego wydania wywiadu rzeki z Jarosławem Kaczyńskim „Czas na zmiany” ze wstępem prof. Jadwigi Staniszkis.

 

Aby wziąć udział w naszym konkursie wystarczy zapoznać się z jego regulaminem, polubić profil Telewizji Republika na Facebooku i przesłać na adres mailowy konkurs@telewizjarepublika.pl prawidłową odpowiedź na pytanie:

 

Gdzie został zamordowany przez Niemców gen. Stefan „Grot” Rowecki w 1944 r.?

 

REGULAMIN KONKURSU

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs, w którym nagrodami są książki wydawnictwa Editions Spotkania.. Przedmiotem Konkursu jest wybór 5 zwycięzców, którzy otrzymają po jednym egzemplarzu książki „Generał „Grot”. Kulisy zdrady i śmierci” lub „Czas na zmiany”.

 

§ 2

Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagrody jest Telewizja Niezależna S. A. z siedzibą w Warszawie, nadawca kanału Telewizja Republika zwany dalej („Organizator Konkursu”),

 

§ 3

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie internetowej www.telewizjarepublika.pl oraz w serwisie Facebook.com.

 

§ 4

Konkurs trwa od 30.06.2014 do 01.07.2014 r.

 

II. UCZESTNICY KONKURSU

 

§ 5

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które są fanami profilu https://www.facebook.com/RepublikaTV.

 

§ 6

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

 

§ 7

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

 

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 

§ 8

 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (zwane w dalszej części niniejszego regulaminu również "Moderatorami").

 

§ 9

 

1. Aby przystąpić do Konkursu należy:

  • mieć status fana na stronie profilu Telewizji Republika, dostępnego w serwisie Facebook na stronie: https://www.facebook.com/RepublikaTV

  • zapoznać się z Regulaminem Konkursu

  • Odpowiedzieć na pytanie konkursowe: Gdzie został zamordowany przez Niemców gen. Stefan „Grot” Rowecki w 1944 r.?

  • Odpowiedź przesłać mailem na adres konkurs@telewizjarepublika.pl* podając imię nazwisko i nazwę, pod którą występuje się na Facebooku.

  • Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 01.07.2014 po godz. 20.00.

 

IV. NAGRODY

 

§ 10

 

W konkursie przewidziano następujące nagrody: 2 egzemplarze książki „Generał „Grot”. Kulisy zdrady i śmierci” oraz 3 egzemplarze książki „Czas na zmiany”.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 11

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania materiałów konkursowych.

2. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.

3. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.

4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

 

 

*maile wysłane na adres internet@telewizjarepublika.pl oczywiście także będą brały udział w konkursie.

Źródło: telewizjarepublika.pl; Editions Spotkania

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy