Kapelani Wojska Polskiego II RP polegli z rąk sowieckich katów. Dziś pamiętamy o nich szczególnie

Portal TV Republika, wch 13-04-2024, 09:15
Artykuł
Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich

W sobotę, 13 kwietnia, odbędą się uroczystości upamiętniające duszpasterzy Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej poległych w służbie Bogu i Ojczyźnie. Wydarzenie organizuje Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich.

Upamiętnienie rozpocznie się od Mszy Świętej odprawionej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego o godz. 12. Po zakończonej liturgii przybyłe delegacje złożą wiązanki kwiatów w Kaplicy Katyńskiej znajdującej się w murach stołecznej świątyni.

Druga część uroczystości będzie miała miejsce w Sali Tradycji Katedry Polowej Wojska Polskiego.

Podczas upamiętnienia odznaczone zostaną osoby zasłużone medalami „Pro Bono Poloniae" oraz „Pro Patria". Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zostanie zaś uhonorowany medalem „Vinctis Non Victis".

Kapelani Katyńscy to duszpasterze Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej Polskiej, różnych wyznań i religii, którzy we wrześniu 1939 roku dostali się do niewoli sowieckiej razem z żołnierzami. Byli więzieni w obozach w Kozielsku, Ostaszkowie, Starobielsku, gdzie prowadzili tajne posługi religijne dla jeńców. W 1940 roku zostali pomordowani w Katyniu, Twerze, Charkowie oraz w innych miejscach na terytorium ZSRR.

Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich (SPKK) powstało 16 czerwca 2018 r. Propaguje informacje o religijnej działalności Kapelanów Katyńskich w obozach sowieckiej niewoli. Poszukuje i rejestruje dokumenty do biografii tych duchownych. Inicjuje różne formy upamiętnienia, m.in. tablice, publikacje książkowe, filmy. Zbiera materiały do ewentualnego procesu informacyjnego i kanonizacyjnego kapelanów katolickich zamordowanych w 1940 r.

Źródło: mat. nadesłany

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy