24 lutego 2018 9:31

UWAGA! Powstanie specjalna jednostka w polskiej policji - BOA!

BOA, jednostki specjalne, policja, MSW, rozwój, walka, przestępstwa

Resort spraw wewnętrznych chce skuteczniej działać przeciwko gangom, uzbrojonym przestępcom i terrorystom. Zmieni się system zarządzania oddziałami antyterrorystycznymi w całej Polsce – czytamy na sejm.gov.pl. I powstanie ... BOA!

Dokument – projekt, który trafił właśnie do uzgodnień międzyresortowych, zakłada powstanie centralnego Biura Operacji Antyterrorystycznych (BOA) i samodzielnych pododdziałów.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podkreśla, że BOA będzie koordynować, przygotowywać i nadzorować przebieg wszystkich działań antyterrorystycznych w policji.

Jak wynika z uzasadnienia noweli. chodzi i usprawnienie działań przeciwko osobom czy grupom, które przygotowują lub pomagają w „przestępstwach o charakterze terrorystycznym”.

BOA ma również zająć się szkoleniem pododdziałów antyterrorystycznych.

smsejm.gov.pl

OSTATNIENajnowsze

11 marca o godz. 17:00 w Centrum Polskim im. Ignacego Jana Paderewskiego w Brukseli
8 marca 2018 o 19:00 w Dobrym Miejscu (ul. Dewajtis 3, Warszawa)


DołączProgramy