Regulamin SMS

REGULAMIN

serwisu pod nazwą Sonda SMS

 

I. Postanowienia wstępne

 1. Organizatorem serwisu „Sonda SMS” jest Telewizją Republika S.A. z siedzibą w Warszawie 01-030, ul. Pawia 55, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000446368, NIP: 108-00-14-156, REGON: 146432210 zwanym dalej „Organizatorem”.
 2. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść i formułę serwisu „Sonda”.
 3. Serwis „Sonda SMS” trwa od 14.10.2013 r. do odwołania.
 4. Zgłoszenia do serwisu przyjmowane są w trakcie audycji w Telewizji Republika.

II. Zasady uczestnictwa

 1. Aby wziąć udział w serwisie odbiorca powinien wysłać wiadomość tekstową SMS pod numer 72075 o treści: 1, 2 lub 3,  będzie ona podana na antenie podczas emisji audycji.
 2. Koszt wysłania jednej wiadomości pod numer 72075 wynosi  2,46 zł  z VAT.
 3. Wyniki Sondy zostaną przedstawione podczas ww. audycji

 

III. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Serwisu dostępny jest w siedzibie Telewizji Republika w Warszawie 01-030, ul. Pawia 55 oraz na stronie internetowej www.telewizjarepublika.pl/regulaminsms
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania serwisu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach określonych w pkt III.1
 3. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające przeprowadzenie Serwisu.
 4. Reklamacje dotyczące Serwisu należy przesyłać na adres: Telewizją Republika S.A. z siedzibą w Warszawie 01-030, ul. Pawia 55
 5. Reklamacje należy przesyłać w terminie do 5 dni od daty emisji sondy, której reklamacja dotyczy. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 10 dni od daty otrzymania.
 6. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu „Sonda SMS”.

 

Regulamin serwisu SMS

TELEWIZJA

 1.       Postanowienia wstępne:

 

 • Organizatorem serwisu Telewizją Republika S.A. z siedzibą w Warszawie 01-030, ul. Pawia 55, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000446368, NIP: 108-00-14-156, REGON: 146432210
 • Organizator ponosi odpowiedzialność za treść i formułę serwisu.
 • Serwis działa od dnia 20 maja 2015 do odwołania.
 • Serwis polega na przesyłaniu informacji o bieżącym wydarzeniu dnia ukazującym się w programie informacyjnym na antenie TV Republika przez SMS (4 razy w ciągu tygodnia, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek przez okres 2 tygodni od zamówienia usługi.)

 

 2.       Zasady korzystania z Serwisu:

 

 • Użytkownik celem skorzystania z serwisu powinien wysłać sms na numer premium serwisu o treści TELEWIZJA.
 • W przypadku wysłania prawidłowej komendy użytkownik w ciągu 14 dni od wysłania SMSa będzie otrzymywał na telefon, z którego wysłał SMS w każdy poniedziałek, wtorek, środa, czwartek między godzinami 10.00 a 20.00 SMS zawierający informacje o wybranym bieżącym artykule (na co użytkownik jednocześnie wyraża zgodę).
 • Koszt wysłania wiadomości pod numer 7555 wynosi 5 PLN netto (6,15 PLN brutto)
 • Upusty cenowe dla grup abonentów na abonament i usługi abonamentowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.

 

 3.       Postanowienia końcowe:

 

 • Użytkownik zamawiąjąc niniejszy serwis wyraża jednocześnie zgodę na przesyłanie informacji marketingowych drogą elektroniczną dotyczących i pochodzących od Gazeta Polska, Gazeta Polska Codziennie, i TV Republika.
 • Regulamin serwisu dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na stronie www.telewizjarepublika.pl/regulaminsms
 • Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające realizację Serwisu.
 • Reklamacje dotyczące Serwisu należy kierować na adres mailowy biuro@telewizjarepublika.pl wpisując w temacie wiadomości: Reklamacja SMS
 • Wszelkie reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od momentu ich otrzymania.
Najnowsze

6 edycja cyklu wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w dniach 8 maja - 14 czerwca
Na kilkanaście dni przed XXII Spotkaniem Młodych LEDNICA 2000 zdradzamy jeden z najciekawszych punktów programu.


DołączProgramy