Program TV

15:32 Za siódmą górą

19:00 Dzisiaj - serwis informacyjny

20:51 12-sty Krok

21:30 Dokument w Republice