Program TV

11:58 Polityczna Kawa

17:02 Literatura na trzeźwo

19:00 Dzisiaj - serwis informacyjny

21:45 Dokument w Republice