Premiera książki pt. Narodowe Siły Zbrojne 1942–1947 – autorstwa Michała Gniadek-Zielińskiego i Wydawnictwa Capital

15 lutego, 2017 20:13

22 lutego 2017 r., Centrum Prasowe Foksal w Warszawie

„Narodowe Siły Zbrojne 1942 – 1947” to pierwsza – nie licząc jednego opracowania z lat osiemdziesiątych – publikacja  całościowo opisująca historię Narodowych Sił Zbrojnych, a przy tym niezwykle ciekawa książka, która odsłania zapomnianą kartę polskiej historii i jednocześnie ją odkłamuje.


Młody autor książki, Michał Gniadek-Zieliński - polski historyk, publicysta i dramaturg. Współtwórca i zastępca redaktora naczelnego miesięcznika „Myśl Konserwatywna”, podczas pisania korzystał z pomocy merytorycznej Leszka Żebrowskiego, uznanego autorytetu w dziedzinie Narodowych Sił Zbrojnych, który sam o dziele mówi:  


Jedna z największych organizacji konspiracyjnych utworzonych podczas okupacji niemieckiej do dziś nie doczekała się uczciwej monografii. Dotychczas autorzy skupiali się na płaszczyźnie bardziej politycznej, nie wdając się w poszukiwanie i wykorzystanie dokumentów organizacyjnych. Michał Gniadek-Zieliński podjął się bardzo trudnej próby: stworzenia z rozproszonych w licznych publikacjach informacji obrazu NSZ odbiegającego od wulgarnych stereotypów, uprzedzeń i politycznie poprawnej dydaktyki. (…) Mam nadzieję, że opisana przez autora historia organizacji stanie się dzięki temu bliższa i bardziej zrozumiała. NSZ zasłużyły na to, żeby ją poznać, jak również zasłużyli na to tworzący ją ludzie: politycy, działacze i oficerowie.

Celem książki jest przedstawienie dzisiejszego stanu wiedzy na temat powstania, działania i  struktury Narodowych Sił Zbrojnych w latach 1942–1947 oraz skonfrontowanie tzw. czarnej (i białej!) legendy NSZ z dokumentami i relacjami świadków epoki. Publikacja została podzielona na sześć bloków tematycznych (zwanych częściami), których rozdziały omawiają najważniejsze zagadnienia dotyczące NSZ: korzenie organizacji, jej formowanie się, strukturę i cele, charakterystykę działalności, umiejscowienie w niepodległościowym podziemiu oraz stosunek do tej organizacji Niemiec i Związku Sowieckiego.

Książka ukaże się w sprzedaży 27 lutego 2017 r., ale już teraz można ją zamówić poprzez stronę internetową Wydawnictwa Capital.

Telewizja Republika jest patronem medialnym publikacji.
NajnowszePopularne

Patronaty
11 marca o godz. 17:00 w Centrum Polskim im. Ignacego Jana Paderewskiego w Brukseli
8 marca 2018 o 19:00 w Dobrym Miejscu (ul. Dewajtis 3, Warszawa)


DołączProgramy