Premiera książki pt. Narodowe Siły Zbrojne 1942–1947 – autorstwa Michała Gniadek-Zielińskiego i Wydawnictwa Capital

15 lutego, 2017 20:13

22 lutego 2017 r., Centrum Prasowe Foksal w Warszawie

„Narodowe Siły Zbrojne 1942 – 1947” to pierwsza – nie licząc jednego opracowania z lat osiemdziesiątych – publikacja  całościowo opisująca historię Narodowych Sił Zbrojnych, a przy tym niezwykle ciekawa książka, która odsłania zapomnianą kartę polskiej historii i jednocześnie ją odkłamuje.


Młody autor książki, Michał Gniadek-Zieliński - polski historyk, publicysta i dramaturg. Współtwórca i zastępca redaktora naczelnego miesięcznika „Myśl Konserwatywna”, podczas pisania korzystał z pomocy merytorycznej Leszka Żebrowskiego, uznanego autorytetu w dziedzinie Narodowych Sił Zbrojnych, który sam o dziele mówi:  


Jedna z największych organizacji konspiracyjnych utworzonych podczas okupacji niemieckiej do dziś nie doczekała się uczciwej monografii. Dotychczas autorzy skupiali się na płaszczyźnie bardziej politycznej, nie wdając się w poszukiwanie i wykorzystanie dokumentów organizacyjnych. Michał Gniadek-Zieliński podjął się bardzo trudnej próby: stworzenia z rozproszonych w licznych publikacjach informacji obrazu NSZ odbiegającego od wulgarnych stereotypów, uprzedzeń i politycznie poprawnej dydaktyki. (…) Mam nadzieję, że opisana przez autora historia organizacji stanie się dzięki temu bliższa i bardziej zrozumiała. NSZ zasłużyły na to, żeby ją poznać, jak również zasłużyli na to tworzący ją ludzie: politycy, działacze i oficerowie.

Celem książki jest przedstawienie dzisiejszego stanu wiedzy na temat powstania, działania i  struktury Narodowych Sił Zbrojnych w latach 1942–1947 oraz skonfrontowanie tzw. czarnej (i białej!) legendy NSZ z dokumentami i relacjami świadków epoki. Publikacja została podzielona na sześć bloków tematycznych (zwanych częściami), których rozdziały omawiają najważniejsze zagadnienia dotyczące NSZ: korzenie organizacji, jej formowanie się, strukturę i cele, charakterystykę działalności, umiejscowienie w niepodległościowym podziemiu oraz stosunek do tej organizacji Niemiec i Związku Sowieckiego.

Książka ukaże się w sprzedaży 27 lutego 2017 r., ale już teraz można ją zamówić poprzez stronę internetową Wydawnictwa Capital.

Telewizja Republika jest patronem medialnym publikacji.
NajnowszePopularne

Patronaty
IX edycja Interdyscyplinarnego Festiwalu Sztuk rozpocznie się 9 września o godz. 15.00 – Uroczystą Galą w pięknych zabytkowych halach Muzeum Lniarstwa.


DołączProgramy