14 marca 2018 18:53

Powołano nowych wiceprzewodniczących komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji

Sebastian Kaleta, Bartłomiej Opaliński, Komisja Weryfikacyjna ds. Reprywatyzacji, Jan Mosiński, PiS, PSL, Polska, Republika, reprywatyzacja
twitter.com

Sebastian Kaleta oraz Bartłomiej Opaliński zostali wybrani na wiceprzewodniczących komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji.

Dzisiejsze głosowanie odbyło się na niejawnym posiedzeniu komisji. Sebastian Kaleta objął stanowisko z rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości; Bartłomiej Opaliński z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

 

Powołanie wiceprzewodniczących było możliwe dzięki nowelizacji ustawy o komisji.

Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji 14 lutego. Nowela przewiduje m. in. zwiększenie kar grzywny do 10 tys. zł za pierwsze niestawiennictwo przed komisję weryfikacyjną i do 30 tys. zł za kolejne, a także możliwość zatrzymania i doprowadzenia na rozprawy świadków decyzją prokuratora okręgowego.

Komisja do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa została utworzona na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. z 2017 r., poz. 718). Komisja jest organem administracji publicznej stojącym na straży interesu publicznego, w zakresie postępowań w przedmiocie wydania decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich.

 

amdorzeczy.pl, twitter.com

OSTATNIENajnowsze

6 edycja cyklu wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w dniach 8 maja - 14 czerwca
Na kilkanaście dni przed XXII Spotkaniem Młodych LEDNICA 2000 zdradzamy jeden z najciekawszych punktów programu.


DołączProgramy