Konferencja KAPITAŁ POLONII

09 marca, 2018 14:09

11 marca o godz. 17:00 w Centrum Polskim im. Ignacego Jana Paderewskiego w Brukseli

11 marca o godz. 17:00 w Centrum Polskim im. Ignacego Jana Paderewskiego w Brukseli odbędzie się kolejne spotkanie przedstawicieli Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa ze środowiskiem polonijnym w ramach projektu Kapitał Polonii. Jest to kolejna zagraniczna wizyta Rady w związku z tą akcją. Jak dotąd spotkania miały miejsce pod Paryżem, w Hamburgu oraz w Wilnie. Przedstawiciele Rady gościli także z roboczą wizytą w Ambasadzie RP w Madrycie. W Winie również odbyła się uroczystość otwarcia pierwszego zagranicznego oddziału Rady.


Podczas omawianej wizyty odbędzie się także spotkanie z przedstawicielem Parlamentu Europejskiego, p. Europosłem Tomaszem Porębą.


Celem projektu Kapitał Polonii jest zachęcenie polskiej emigracji do inwestowania w Polsce, umożliwienie nawiązanie współpracy między przedsiębiorcami polonijnymi i krajowymi a także podsumowanie bieżącej sytuacji gospodarczej w Ojczyźnie. W naszym przesłaniu stawiamy na rzetelną informację. Stąd w ramach projektu przygotowujemy materiały precyzyjnie omawiające obecną sytuację gospodarczą Polski. Jest nam niezmiernie miło, że możemy przy tej okazji pokazać, że nasza Ojczyzna jest jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek Unii Europejskiej, zmieniające się regulacje prawne czynią z Niej zaś coraz lepsze miejsce do inwestowania, z którego ochoczo korzystają podmioty ze świata. Zależy nam aby z tego potencjału skorzystali także nasi Rodacy żyjący za granicą.


Kolejne wizyty umożliwiają również rozpoznanie potrzeb i oczekiwań żyjących na obczyźnie Polaków odnośnie do inwestowania w Polsce. Służy temu specjalnie przygotowana ankieta, której wyniki są następnie opracowywane i analizowane w celu jak najlepszego realizowania założeń tego przedsięwzięcia. Zostaną także opublikowane w najnowszej wersji przewodnika na przełomie marca i kwietnia. Szeroki odzew zaś, z jakim z jakim spotyka się ta akcja, najlepiej świadczy o potrzebie jej kontynuowania.

kapitalpoloniibruksela2_670

NajnowszePopularne

Patronaty
Trwa kampania honorowego krwiodawstwa „Niepodległą mamy we krwi", zorganizowana przez Wojskowy Instytut Wydawniczy (wydawcę m.in. Polski Zbrojnej) oraz Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion.
6 edycja cyklu wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w dniach 8 maja - 14 czerwca


DołączProgramy