Debata „Pojednanie polsko – ukraińskie”

24 czerwca, 2017 09:35

26 czerwca 2017 gmach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w sali CTW 113 (Al. Racławickie 14)

Serdecznie zapraszamy do udziału w debacie pod nazwą „Pojednanie polsko-ukraińskie? Wymiana doświadczeń”, która odbędzie się 26 czerwca 2017 gmachu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w sali CTW 113 (Al. Racławickie 14). Organizatorem debaty jest Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie przy udziale: Akademickiego Klubu Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum, Ośrodka Badań Wschodnioeuropejskich - Centrum UCRAINICUM, Instytutu Pamięci Dziedzictwa Kresowego, Korporacji Akademickiej Astrea Lublinensis oraz Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"

Sąsiedztwo Ukrainy warunkuje określone kierunki współpracy na poszczególnych polach. Dotyczy to między innymi wymiany doświadczeń cywilizacyjnych, przenikania i wzajemnego wpływu kultury polskiej oraz ukraińskiej, współpracy gospodarczej w tym szczególnie dotyczącej przepływu kapitału i osób czy kooperowania przez samorządy lokalne i organizacje pozarządowe.
Mając na względzie powyższe uwarunkowania panel dyskusyjny będzie oparty na analizie doświadczeń historycznych, co w naszym odczuciu jest istotnym elementem kształtowania współczesnych stosunków pomiędzy naszym państwem, a Ukrainą.
W związku z tym do udziału w tym panelu zaprosiliśmy specjalistów, którzy od lat podejmują w swoich badaniach, pracy społecznej czy politycznej tematykę pojednania polsko-ukraińskiego. Wezmą w nim udział: Wiceminister Spraw Zagranicznych Jan Dziedziczak, prof. Czesław Partacz (Zakład Stosunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej), prof. Włodzimierz Osadczy (Dyrektor Centrum Badań Wschodnioeuropejskich „Ucrainicum”), dr Stanisław Stępień (Dyrektor Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu), Bp Marian Buczek (biskup senior diecezji Charkowa-Zaporoża), prof. Andrzej Zapałowski (prezes rzeszowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego).
Ponadto patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Wojewoda Lubelski – prof. Przemysław Czarnek, a całe przedsięwzięcie będzie się wpisywało się w uroczystość oficjalnej inauguracji działalności Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie.


Telewizja Republika jest patronem medialnym wydarzenia.

NajnowszePopularne

Patronaty
6 edycja cyklu wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w dniach 8 maja - 14 czerwca
Na kilkanaście dni przed XXII Spotkaniem Młodych LEDNICA 2000 zdradzamy jeden z najciekawszych punktów programu.


DołączProgramy